Topper - XII

SAURAV YADAV

90%

ARYAN JAIN

90.2%

SHIVAJI SINGH

90.6%

NIKHIL UPADHYAY

93.6%

SHIVANGI UPADHYAY

96%

NIHARIKA RAJE

81.2%

MANGALAM GOYAL

76.6%

YUVRAJ SINGH BHADORIYA

77%

CHAHAT PARIHAR

80.8%

JITENDRA GAUTAM

81.8%

JAGENDRA PATEL

83.4%

NISHI GAUTAM

86.6%

SADHVI GUPTA

86.8%

AKRITI SHARMA

87.2%

AYUSHI SHIVHARE

90.8%

AKASH SINGH

90.2%

DISHA NAMDEV

88.7%

SANYA JAIN

90%